jump to navigation

Uitnodiging! april 18, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , , , ,
add a comment

 

Donderdag 3 april april 3, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: ,
add a comment

De collectie wijsbegeerte staat inmiddels ook op z’n nieuwe plek. Het leek op sommige plaatsen aan de krappe kant te worden, maar gelukkig houden we her en der toch nog wel de nodige metertjes over zodat er ruimte blijft voor de reguliere groei en krimp. Lidie en Willem hebben hun nieuwe werkkamers betrokken, moeten allebei nog wel de nodige dozen uitpakken (nieuwe kasten nog niet gearriveerd) en zijn door hun ook op de UB werkzame collega-vakreferenten Arie (maar die vertrekt weer over twee weken!), Laval en Maaike met bloemen begroet.

bloemen-3-apr.jpg

V.l.n.r. Maaike, Willem, Arie, Lidie en Laval

Niet de gehele collectie wijsbegeerte is uiteindelijk in de open opstelling terecht gekomen. De fameuze Bibliotheca Beth, die in de Vendelstraat in aparte glazen kasten stond opgesteld, is tijdelijk in het magazijn achter de Onderzoekszaal herplaatst. Tijdelijk, want al langer geleden is met de directeur van het onderzoekinstituut ILLC, Frank Veltman, afgesproken dat de collectie na de oplevering van de nieuwbouw van de FNWI op de nieuwe locatie van het ILLC opgesteld zal worden. Zo weten we dat we in ieder geval ook in 2009 (mogelijk 2010) nog een verhuizinkje tegoed hebben.

wijsbegeerte1collectiebeth.jpg

De collectie-Beth in de Vendelstraat. 

Media-update m.b.t. verhuizing: voor diegenen die het wellicht gemist hebben, in de gedrukte Folia van deze week staat een fraaie fotopagina over de verhuizing-over-het-water van afgelopen week. Uiteraard ook digitaal te raadplegen (p. 21).

Dinsdag 1 april april 1, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , , , , ,
add a comment

Waar waren we ook al weer mee bezig? Oh ja, verhuizen; daar moet het hier over gaan. Want er is in een paar dagen weer een hoop gebeurd (en ook het nodige toch nog niet gedaan). Willem, Esther en Veronica zijn druk bezig met het inrichten van hun nieuwe werkkamers op/in E3. Het begint er nu langzamerhand een beetje op te lijken. Maar het echte werk heeft zich nu natuurlijk verplaatst naar de Vendelstraat, op het Binnengasthuisterrein en ooit in de toekomst de locatie van de nieuwe Universiteitsbibliotheek. Daar is door de mannen van Saan een liftje gebouwd waardoor het meeste materiaal uit de bibliotheek op de derde verdieping nu niet via de trap, maar netjes buitenom naar beneden gebracht kan worden. Hier geen verhuizing over water, maar door een tunnel. Om al het materiaal zo droog mogelijk te houden is er vanaf de voet van het liftje richting de plek waar de verhuisauto geparkeerd staat een tunnel gemaakt. Zo moeten alle boeken (die toch al in waterdichte verhuisbakken zitten, toch?) droog en veilig aan hun korte reis naar de Handboogstraat kunnen beginnen. Via de achteringang van de UB is inmiddels al een paar honderd meter van de collectie naar de nieuwe huisvesting in het E-gebouw gebracht. Van iedereen hoor je overigens hetzelfde: niets dan complimenten voor de Saan-mannen (vrouwen heb ik er inderdaad nog niet tussen gezien). Er wordt netjes verhuisd, er wordt goed overlegd én er wordt meegedacht. Het wordt echt allemaal als een gezamenlijke klus gezien.

vendellift.jpg

vendeltunnel2.jpg

In het C-gebouw moest overigens op het allerlaatste moment toch ook nog even een ‘vlekje’ weggewerkt worden. In de nieuwe studiezaal aan de Singelzijde mogen geen boekenkasten op de vloer geplaatst worden, maar mogen er alleen boekenrekken aan de wand bevestigd zijn. Die boekenrekken waren er achtergelaten door de vorige bewoners (Zaal Mennonitica en Zaal Boekhandel, nu beide hoog en droog aan de Oude Turfmarkt), maar in de voorbereiding van de opknapbeurt waren ze grotendeels van de muren gehaald en vervolgens ergens neergezet waarvan niemand zich de lokatie kon herinneren. Lichte paniek dus, vorige week. Maar de planken en de strips zijn gevonden, niet in de opslagruimte in de UB maar op een andere étage van het C-gebouw. Strips en planken zitten nu weer netjes aan de muur (en dus niet op de vloer)  en morgen kunnen hier de collectie Esthetica en de tijdschriften van wijsbegeerte geplaatst worden. Komend weekend volgen dan de tafels en de nieuwe stoelen en dan hebben we op deze plek een triple A-studieruimte gecreëerd met uitzicht op het Singel.

c202.jpg

De verbouwing in het A-gebouw verloopt momenteel wat stroperiger. De trappenhuizen zijn nog steeds niet klaar, waardoor gebruikers van het gebouw nog steeds via alternatieve routes naar het Informatiecentrum en de grote studiezaal op de derde verdieping geleid moeten worden. En ook de studiezalen waar de naslagwerken herplaatst zijn wachten nog op de finishing touch: de nieuwe stoelen en deels de nieuwe tafels. Maar als het goed is komt dat a.s. donderdag allemaal op z’n pootjes terecht en kunnen nog net voor de sluiting van het Informatiecentrum gedurende drie dagen ook deze twee vernieuwde studiezalen weer in gebruik genomen worden.

Woensdag 5 maart maart 5, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , ,
1 comment so far

Vandaag even langsgelopen bij de twee GW-locaties die over een maand geen bibliotheek meer in huis hebben. In de Vendelstraat, op het BG-terrein, is nog niet zo veel van de aanstaande verhuizing te merken. Wel worden de wijsgeren op zuurstokroze A4tjes geattendeerd op de komende veranderingen, maar het nieuws moet nog goed inzinken. “Gaat het nu al gebeuren?”, was het commentaar van één van de bezoekers, “shit, moeten we straks naar die betonkolos aan het Singel.” De beleving van het zusterhuis op het BG-terrein is inderdaad wel een andere dan die van de UB.

                                     wijsbegeerte1huiskamer5mrt.jpg

In de Nieuwe Doelenstraat, in ons jargon FTTW (voor Film-, Televisie- en Theaterwetenschap, maar inmiddels eigenlijk al omgedoopt tot Mediastudies en Theaterwetenschap) of instituut 125, is er iets meer zichtbaar van de aanstaande veranderingen. Er moeten hier ook een paar aparte klusjes geklaard worden. Zo is het materiaal hier met een ander systeem beveiligd dan in de UB. Die beveiliging moet er voor de verhuizing nog af en dat betekent dat elk boek gedemagnetiseerd moet worden. Gelukkig is er inmiddels in samenspraak met de fabrikant voor een niet al te intensieve methode besloten, maar het zag er even naar uit dat elk boek van de plank gehaald moest worden en vervolgens over de plaat geschoven en daarna weer teruggezet. Met stellingen die tot elf planken hoog zijn, zou dat een heidens karwei geworden zijn. Nu kunnen de boeken gelukkig in de kast blijven staan en moet er alleen flink op de trap gebalanceerd worden.

                                       nw1doelenstraatbeveiliging5mrt.jpg

Ook is er veel extra aandacht nodig voor de collectie DVDs en video’s. Deze staat nu nog achter slot en grendel maar komt in de UB achter de balie van de grote, nieuwe studiezaal voor Mediastudies en Wijsbegeerte. Daarvoor moet door de timmerman echter eerst nog een bestaande kast uitgebreid worden met extra planken, maar dat levert dan ook een prima opstelling op. Dit beeldmateriaal zal straks in twee speciale viewing-ruimtes door studenten en medewerkers van de FGw geraadpleegd kunnen worden. In eerste instantie zal dat op eenvoudige raadpleegplekken gaan gebeuren, maar in de loop van dit jaar worden deze plekken opgewaardeerd naar de nieuwe standaard die Mediastudies ook in de eigen ruimtes in gebouw BG1 wil gaan implementeren.

Er wordt overigens gefluisterd dat de verhuizing vanuit de Nieuwe Doelenstraat niet over de weg, maar over het water, nl. Amstel en Singel, zal gaan gebeuren. Een vroege 1 aprilgrap of …

                                           nw1doelenstraatamstelzijde5mrt.jpg

Donderdag 14 februari februari 14, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , ,
add a comment

Ook in de gebouwdelen C en E is nu goed te zien dat er gewerkt wordt. Gisteren is de muur tussen de twee zalen aan de Singelzijde gesloopt waardoor nu één mooie, ruime studiezaal gecreëerd kan worden. Gelukkig is Bijzondere Collecties er toch nog op tijd in geslaagd al het materiaal dat zij vorig voorjaar hadden achtergelaten tijdig weg te werken zodat nu veel beter te zien is hoe de verschillende ruimtes straks gebruikt kunnen gaan worden. In de laatste aflevering (38#1) van het afdelingsblad van de filosofen, Cimedart, zegt de afdelingsvoorzitter Josef Früchtl het heel jammer te vinden dat de bibliotheek moet verhuizen. “De afdeling met de bibliotheek is als een studeerkamer: je hebt je boeken binnen handbereik. Dat is straks niet meer zo. Gelukkig is de ruimte in de UB wel heel mooi.” Zowel voor de (voormalige) Onderzoekszaal als de nieuwe ruimtes in het C-gebouw is dat inderdaad potentieel zo, maar het moet in de komende weken ook nog wel waargemaakt worden.

Gisteren is ook het grootste gedeelte van de oude Systematische Catalogus op z’n nieuwe bestemming terecht gekomen, nl. in het magazijn bij de projectruimte voor Bijzondere Collecties op de vierde étage in het E-gebouw (de voormalige Kaartenzaal). Na alle commotie die ontstond over het SHO-besluit definitief afstand te doen van deze ca. 950.000 cataloguskaartjes, is toch tot behoud besloten onder beheer van de BC. Na het weghalen van de SC uit het Informatiecentrum sloeg de nostalgie toch weer toe: de vloer onder de SC bleek bezaaid te liggen met oude aanvraagbriefjes voor magazijnboeken. Als je dan bedenkt dat de SC nog geen tien jaar op deze plaats heeft gestaan, dan ligt het tijdperk van handmatige aanvraag en uitleen toch weer niet zo heel ver achter ons.

En in de bibliotheek Religiestudies zijn nu eindelijk de tijdschriften-displaykasten geplaatst zodat de lopende jaargang van zo’n 50 tijdschriften op het gebied van theologie en religiestudies weer door het publiek geraadpleegd kan worden. Eerst moest er uiteraard plaatsgemaakt worden voor deze kasten, waarvoor we afhankelijk waren van de aflevering van nieuwe jaloeziedeurkasten. Normale levertijd ca. 6 weken, maar nu (vanwege de Kerstperiode?) maar liefst 9 weken. Maar goed, nieuwe kasten gearriveerd, oude kast leeggehaald en verplaatst, displaykasten uit de Algemene Leeszaal verhuisd en er is een mooie plek gecreëerd voor het raadplegen van recente tijdschriftafleveringen.