jump to navigation

Dinsdag 19 februari februari 19, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , ,
add a comment

Natuurlijk leverde het overleg van gisteren nog meer losse eindjes op dan alleen de vitrines. Zo verdwijnt het veelgebruikte prikbord op de derde étage om plaats te maken voor de ‘hangstoelplekken’ van Ira Koers. Zijn onze studenten al zo ver dat ze het zonder een dergelijk prikbord kunnen? Als je kijkt naar wat er allemaal, niet alleen hier maar overal waar deze borden hangen, wordt aangeprikt dan is de conclusie duidelijk: hier is nog duidelijk behoefte aan en dus moet er in de UB naar een nieuwe plek gezocht worden. Ondertussen moeten we afwachten hoe de ‘hangstoelplekken’ straks ontvangen zullen worden. Fokke en Sukke hebben daar hun eigen gedachten over:

                        fokkesukke1.gif

Bron: http://www.foksuk.nl/nl?cm=79%2C283%2C284 

 Verder wat kleine ongemakken, zoals marmoleum dat mogelijk te laat afgeleverd gaat worden en de stucadoor die mogelijk op teveel plekken tegelijk aan het werk is waardoor alle studiezalen ontoegankelijk worden. Maar dat zijn inderdaad plooitjes die gladgestreken worden. Duidelijk is inmiddels wel dat begin april een cruciale periode in het hele traject is: niet alleen moet dan de verbouwing in C en E klaar zijn en moeten de verschillende collecties ingehuisd worden, maar tegelijkertijd zal dan het Informatiecentrum voor een flink aantal weken de poorten gaan sluiten terwijl er dan in de nu net ontruimde naslagwerkenzaal een tijdelijke noodvoorziening gerealiseerd moet zijn. We hebben nog een week of zeven om dat allemaal op orde te krijgen.