jump to navigation

Maandag 3 maart maart 3, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , ,
add a comment

Er kan toch een hoop gebeuren in een week. In C en E zijn de elektriciëns, schilders en stukadoors druk bezig en knappen de verschillende ruimtes zienderogen op. Tegelijkertijd zijn inmiddels de verhuisdata voor de afzonderlijke collecties vastgelegd (vanaf 25 maart moet het allemaal gaan gebeuren!) en dat doet me wel even achter de oren krabben. Gerekend vanaf vandaag betekent dat dat er nog welgeteld 13 werkdagen zijn om alles inhuis-klaar te krijgen. Dat zal waarschijnlijk toch niet gaan meegevallen. Tijdens de projectteam-vergadering hier nog maar even extra aandacht voor gevraagd. Sjaak keek wat bedenkelijk, liep zelf de planning nog een keer na en kon toen niet anders concluderen dan dat dit punt morgen in de bouwteam-vergadering serieus bekeken moet worden. Er kan, zoals gezegd, een hoop gebeuren in een week maar of de huidige planning niet te krap is…

In A wordt er ondertussen al druk aan de nieuwe akoestische plafonds in de hallen gewerkt. Dat levert voor de gebruikers flink wat overlast op, want het is niet alleen een flinke rommel aan het worden, maar de trappen worden af en toe ook nog eens geblokkeerd. Er zijn wel alternatieve routes door het gebouw voorzien, met name om de studiezaal op de derde verdieping te bereiken, maar daarvan is nog geen gebruik gemaakt. De afdeling B&T zit inmiddels ook op de nieuwe plek in de (voormalige?) Potgieterzaal, maar daar was Saan nog druk bezig om de kasten in elkaar te zetten. Vlug dus maar weer weggegaan, er was al voldoende overlast.

Deze week moeten in ieder geval nog alle stukjes van de collecties-inhuis-legpuzzel op hun plaats gaan komen. Daar moeten nog even de puntjes op de i gezet worden, zodat er vervolgens vanaf drie locaties materiaal naar de UB verhuisd kan worden dat vervolgens over vijf verschillende ruimtes, maar uiteraard wel in de goede volgorde, herplaatst kan worden. Eerst nu die ruimtes klaar, dan voldoende kasten plaatsen en tot slot de boeken en tijdschriften weer op de plank. Voordat we het weten is het 25 maart, maar het gaat vast allemaal lukken.

Dinsdag 19 februari februari 19, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , ,
add a comment

Natuurlijk leverde het overleg van gisteren nog meer losse eindjes op dan alleen de vitrines. Zo verdwijnt het veelgebruikte prikbord op de derde étage om plaats te maken voor de ‘hangstoelplekken’ van Ira Koers. Zijn onze studenten al zo ver dat ze het zonder een dergelijk prikbord kunnen? Als je kijkt naar wat er allemaal, niet alleen hier maar overal waar deze borden hangen, wordt aangeprikt dan is de conclusie duidelijk: hier is nog duidelijk behoefte aan en dus moet er in de UB naar een nieuwe plek gezocht worden. Ondertussen moeten we afwachten hoe de ‘hangstoelplekken’ straks ontvangen zullen worden. Fokke en Sukke hebben daar hun eigen gedachten over:

                        fokkesukke1.gif

Bron: http://www.foksuk.nl/nl?cm=79%2C283%2C284 

 Verder wat kleine ongemakken, zoals marmoleum dat mogelijk te laat afgeleverd gaat worden en de stucadoor die mogelijk op teveel plekken tegelijk aan het werk is waardoor alle studiezalen ontoegankelijk worden. Maar dat zijn inderdaad plooitjes die gladgestreken worden. Duidelijk is inmiddels wel dat begin april een cruciale periode in het hele traject is: niet alleen moet dan de verbouwing in C en E klaar zijn en moeten de verschillende collecties ingehuisd worden, maar tegelijkertijd zal dan het Informatiecentrum voor een flink aantal weken de poorten gaan sluiten terwijl er dan in de nu net ontruimde naslagwerkenzaal een tijdelijke noodvoorziening gerealiseerd moet zijn. We hebben nog een week of zeven om dat allemaal op orde te krijgen.