jump to navigation

Vrijdag 28 maart maart 28, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , , ,
add a comment

En wat is nu het resultaat van onze pers-inspanningen van afgelopen woensdag? Een 15-regelig artikeltje in de Diemer Courant (Diemen is de thuisbasis van Koninklijke Saan, en van mij), een nieuwsitem op de site van Informatie Professional, gisteren een foto in het Amsterdam-katern van de Metro en, als aardigste tot nu toe, het filmpje van UvA’s eigen Campus TV. De afdeling In- en externe communicatie (Angélique en Monique) houdt zich aanbevolen voor andere signaleringen in de media!

Mokum Mariteam

Een vraag die niet gesteld werd tijdens de persconferentie, maar waarvan ik toch denk dat menigeen ‘m wel eens overweegt te stellen, is de vraag naar het waarom van al dat gesleep met die boeken. Alles is tegenwoordig toch op Internet te vinden? Of niet soms? Dat laatste is inderdaad nog (lang) niet helemaal waar. Ook de digitale beschikbaarstelling van boeken gaat weliswaar inmiddels in een rap tempo, maar voor het gros van de geesteswetenschappers blijft een omvangrijke open opgestelde collectie van monografieën, handboeken en naslagwerken vooralsnog een essentiële voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek. Wel is het zo dat steeds vaker de eigen disciplinaire grenzen overgestoken worden en ook daarom, het is al eerder gesignaleerd, heeft het samenbrengen van meerdere collecties op één locatie meerwaarde.

Gistermiddag was ik overigens, al zijstapje bij alle verhuisperikelen, met een aantal collega’s van de Bijzondere Collecties, van de UB Leiden en de Koninklijke Bibliotheek op bezoek bij de Amerikaanse firma Kirtas. Zij hebben sinds kort een kantoor in Amsterdam geopend om met hun gespecialiseerde digitaliseringsapparatuur ook in Europa een fiks marktaandeel te realiseren. Ik kende de Kirtas-machine al van het web en had een eenvoudige uitvoering vorig jaar op de ACRL-conferentie in Baltimore gezien. Nu kregen we in Amsterdam op het topmodel uit de serie, de APT2400, van Lotfi Belkhir (de CEO van Kirtas in hoogsteigen persoon) een uitgebreide demonstratie van het apparaat.

Indrukwekkend, niet alleen vanwege de wijze waarop in hoog tempo en zonder schade aan te brengen een boek gedigitaliseerd wordt, maar ook en vooral door de bijbehorende en in eigen huis ontwikkelde software die het mogelijk maakt van de ruwe basisopnames met een paar muisklikken perfect leesbare, afgeleide producten te maken. Watch Our Demo Video! Primair werd er nu naar het apparaat gekeken voor het gezamenlijke digitaliseringsproject van de KB, UBL en UBA (de zgn. drie miljoen van Maria van der Hoeven), maar een dergelijk apparaat is natuurlijk veel breder inzetbaar voor allerlei digitaliseringsactiviteiten. Ik ben benieuwd welke keuze er uiteindelijk gemaakt zal worden, want er zijn uiteraard meer kapers op de kust.

In de Nieuwe Doelenstraat is inmiddels het stof van de verhuizing neergedaald. Medewerkers van Saan zijn de laatste oude boekenkasten uitelkaar aan het schroeven. Die zullen maandag (opnieuw over het water) afgevoerd worden. En in de UB worden nog de laatste kratten uitgepakt. Volgende week verplaatst het toneel zich naar de Vendelstraat, dan is de collectie Wijsbegeerte aan de beurt.

nw1doelenstraatleeg428mrt.jpg

Woensdag 26 maart (2) maart 26, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: ,
1 comment so far

En om 11.00 uur was de pers aanwezig: Folia, Campus TV, Metro. Maar er waren vooral veel vertegenwoordigers van Saan, Mokum Mariteam en de UvA. Na een korte toelichting van het waarom van deze verhuismethode (vooral milieu-vriendelijk en geen opstoppingen veroorzakend) spoedden de aanwezigen zich naar de inmiddels weer volgeladen dekschuit en de volgboot voor een tochtje over Amstel, onder de Munt door naar het Singel.

mms1-26-maart.jpg

Er komen nog meer foto’s en kijk bijvoorbeeld ook op de Flickr-pagina van Esther Roost.

Woensdag 26 maart (1) maart 26, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: ,
add a comment

nw1doelenstraatamstelzijde26maart.jpg

08.30 uur: het is nog rustig op de Amstel … maar bij het Universiteitstheater is de eerste boot al weer volgeladen.

Donderdag 20 maart maart 20, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , ,
1 comment so far

Persbericht:
Verhuizing bibliotheek Theaterwetenschap en Mediastudies UvA over het water
De bibliotheek Theaterwetenschap en Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam (UvA) verhuist over het water naar de Universiteitsbibliotheek aan het Singel. Van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 maart voert transportonderneming Koninklijke Saan deze verhuizing uit via de Amsterdamse grachten met een dekschuit van Mokum Mariteam.
De bibliotheek bezit 18.500 banden op het gebied van Theaterwetenschap en Mediastudies. De verhuizing is onderdeel van een proces van schaalvergroting en concentratie van bibliotheekvoorzieningen van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Bovendien zijn de voorzieningen op de huidige locatie niet meer van deze tijd.
De collectie is nu gevestigd aan de Nieuwe Doelenstraat 16. Aangezien de locatie moeilijk bereikbaar is per auto en de doorgang niet geblokkeerd mag worden, verhuist de collectie per boot naar de Universiteitsbibliotheek aan het Singel. Koninklijke Saan is een van de partners van Mokum Mariteam, een stichting die de aan- en afvoer van goederen via de Amsterdamse waterwegen onderzoekt en op termijn wil exploiteren. Door het transport over de grachten hoeft Koninklijke Saan de Nieuwe Doelenstraat niet te gebruiken en wordt het vrachtautoverkeer in de Amsterdamse binnenstad verminderd. Daarmee draagt het project bij aan een schone en leefbare omgeving.
De volle meterbakken (speciaal voor het verhuizen van archieven) met boeken, tijdschriften, video’s en dvd’s worden via het raam in een schuit geladen, die in de Amstel tegen de keldermuur van de bibliotheek wordt aangelegd. Vervolgens vaart de boot onder de Munttoren door naar het Singel ter hoogte van huisnummer 393, waar de verhuizers de bakken overladen in een vrachtwagen die ze naar het nieuwe onderkomen aan Singel 425 (de hoofdlocatie van de Universiteitsbibliotheek) brengt. Zie voor meer informatie:

 Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Beekveldt (UB-UvA), telefoon 020-525 4762 of e-mail P.E.L.P.M.Beekveldt@uva.nl of Martijn Hulsebosch (Koninklijke Saan), telefoon: 020–660 6078 / 06–2960 7228 of e-mail: m.hulsebosch@saan.nl.

Journalisten kunnen de verhuizing van een deel van de collectie bijwonen op woensdag 26 maart. Vanaf 11.00 uur kunt u zich melden bij de Nieuwe Doelenstraat 16. Programma:

Sprekers:

  • Ad Saan, senior accountmanager verhuizingen bij Koninklijke Saan, over de uitkomsten van een rapport over de luchtkwaliteit van Amsterdam
  • Cor Gerritsen, voorzitter van de stichting Mokum Mariteam, over de stichting
  • Robin van Schijndel, hoofd Publiekdiensten UB, over de verhuizing

Aansluitend mogelijkheid tot het stellen van vragen.Journalisten kunnen in een sloepje meevaren met de dekschuit (beperkte ruimte).