jump to navigation

Uitnodiging! april 18, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , , , ,
add a comment

 

Dinsdag 11 maart maart 11, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , , ,
1 comment so far

Over twee weken zijn we al aan het verhuizen, het zal er om gaan spannen. Niet alleen vanuit de Vendelstraat en de Nieuwe Doelenstraat, maar ook vanuit (en later naar) het PC Hoofthuis. Vandaag is voorlopig vastgesteld dat in de week van 7 tot 11 april de collectie Muziekwetenschap vanuit het PC Hoofthuis naar de UB verplaatst zal worden, maar er zijn nog wat onzekere factoren. Met de collecties Mediastudies en Theaterwetenschap die er dan al staan, komen alle GW-collecties op het gebied van de uitvoerende kunsten dan bijelkaar. In combinatie met de collectie esthetica (onderdeel van Wijsbegeerte) wordt daarmee ca. 750 meter bibliotheekmateriaal met een grote inhoudelijke samenhang op één plek geconcentreerd. Dat is toch echt vooruitgang t.o.v. de huidige situatie.

                               pch1muziek10mrt.jpg

Als slotstuk van de GW-verhuizingen zal dan tenslotte de collectie Moderne Nabije Oosten vanuit de UB verplaatst worden naar de plek die muziekwetenschap in het PCH heeft achtergelaten (en waar de collectie een kleine 25 jaar al eerder een keer is ingehuisd!). Ook voor deze verhuizing geldt: vanuit inhoudelijk oogpunt valt er veel voor te zeggen. De IMNO-collectie komt nu bij de andere geschiedenis- en regiocollecties te staan en ook de verwante Juda Palache-collectie staat sinds een aantal jaren al in het PCH. Verder komt de collectie nu weer in hetzelfde gebouw waar de leerstoelgroep is gehuisvest en wordt de excentrische locatie in de UB gelukkig verlaten. Hoezo win-win?

                 b3021imno10mrt.jpg

Er moet in het PCH overigens nog wel wat extra ruimte gecreëerd worden, maar met de medewerking van de leerstoelgroep Oost-Europese studies wordt momenteel door de medewerkers van teamleider Odile Szomoru druk gewerkt aan een grootscheepse verplaatsing van brochures en tijdschriften uit de OEI-collectie naar het IWO.

                                        pch1oeiverplaatsingen10mrt.jpg