jump to navigation

Dinsdag 22 april april 22, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: ,
add a comment

Nog    dagen…

Vanmorgen even poolshoogte wezen nemen in het PC Hoofthuis. Ook daar de inmiddels bekende groene bakken, maar ook al weer de eerste met IMNO-boeken gevulde kasten. Het schiet al lekker op en Odile en haar collega’s hebben er met hard doorwerken (en vooral veel doorschuiven) voor gezorgd dat de gehele collectie nu mooi bijelkaar komt te staan. Petje af!

En er zijn nog ideeën genoeg om de bibliotheek PC Hoofthuis nog verder te verbeteren. Nu nog even niet, want we hebben onze handen op dit moment meer dan vol maar over een paar maanden gaan we daar toch echt weer verder mee. Met name door de verplaatsing van aanzienlijke aantallen meters tijdschriften en kranten uit de collectie van het voormalige Oost-Europa instituut naar het IWO wordt er ruimte gecreëerd om de grote collectie bronnenpublicaties (nu nog erg achteraf geplaatst in de zgn. Bronnenkamer) meer binnen de muren van de bibliotheek te halen. En het wordt waarschijnlijk mogelijk een (uiteraard multifunctionele) instructieruimte te realiseren. Daarvoor zijn we nu afhankelijk van de instructieruimtes van de faculteit zelf, en het reserveren daarvan is geen sinecure, of van de ruimte in het Informatiecentrum in de UB. Dat is op zich een prima ruimte, maar vaak al door anderen besproken en met name ’s middags zijn de pc’s in die ruimte eigenlijk gewoon nodig voor regulier gebruik. Dus, als het mogelijk is iets in de bibliotheek in het PC Hoofthuis te realiseren, dan kunnen we daar goed gebruik van maken. En als we toch daarmee aan de slag gaan dan moeten ook de bewegwijzering en de vervanging van het tapijt maar eens serieus aangepakt worden. Volgend jaar is het 25 jaar geleden dat het PC Hoofthuis geopend werd; op sommige plekken is dat écht te zien.

Maandag 21 april april 21, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , ,
add a comment

Nog    dagen…

De mannen in het groen van Saan lopen weer af en aan te slepen met hun 1 meter-bakken. Voorlopig hun (bijna) laatste klusje wat betreft het verhuizen van collecties: zo’n 450 meter materiaal (boeken en tijdschriften) van de collectie Moderne Nabij Oosten wordt deze week van de UB naar het PC Hoofthuis verplaatst. Terug naar af, zou je kunnen zeggen, want bij de oplevering van het PC Hoofthuis in 1984 vormde de collectie van het toenmalige Instituut voor het Moderne Nabije Oosten (IMNO) een van de deelcollecties van de Faculteit der Letteren die in de nieuwbouw aan de Spuistraat werd ondergebracht. Voor relatief korte tijd overigens, want in 1989 volgde al de eerste verhuizing naar de panden aan de Oude Turfmarkt (inmiddels in bezit genomen door de Bijzondere Collecties). Elf jaar later, in 2000, kwam de collectie naar de UB aan het Singel en nu, weer acht jaar later, wordt de cirkel met de terugkeer naar het PC Hoofthuis rondgemaakt.

Collectiebeheerder Arie Schippers maakte het vanaf 1989 allemaal mee. Ook bij hem staan de ingepakte verhuizdozen inmiddels al weer klaar om afgevoerd te worden. Gelukkig was er vanmorgen nog voldoende tijd om afscheid te nemen van de medewerkers van Publieksdiensten en zijn collega-vakreferenten in de UB.

Gewend als Arie was om vanaf zijn huis het Singel over te steken en binnen vijf minuten achter z’n bureau te zitten, zal hij er nu aan moeten wennen via Singel of Spuistraat naar het PC Hoofthuis te lopen; een afstand die toch ook in tien minuten te overbruggen is. En dat ‘wennen’ zal wel meevallen, omdat Arie als medewerker van de leerstoelgroep Arabische taal en cultuur toch al een deel van zijn werktijd in het PC Hoofthuis verbleef. Uiteindelijk moet het toch ook voor hem plezieriger zijn nu één werkplek te hebben.