jump to navigation

Woensdag 16 april april 16, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , ,
add a comment

En de slopers? Zij slopen door. Ogenschijnlijk niet gehinderd door stof (geen stofkapjes) of lawaai (lang niet altijd gehoorbescherming; die verhalen over de sloop van de afgelopen dagen zijn écht op waarheid gebaseerd) wordt de oude ruimte van het Informatiecentrum langzamerhand vergroot.

Wandjes sneuvelen en je krijgt nu al een beetje zicht op hoe het straks moet gaan worden. Tot die tijd is het vooral voor de medewerkers van Publieksdiensten en Verwerving & Ontsluiting echt even doorbijten. Er wordt weliswaar geprobeerd het slopen zelf zoveel als mogelijk te beperken tot de ochtenduren, maar ook na 10.00 uur is het lawaai soms oorverdovend. Hopelijk zijn ze deze week ook klaar met het puin maken en puin ruimen.

Ondertussen moest er op een geheel ander vlak toch weer even een vlekje weggepoetst worden. Sinds het begin van alle verbouwingen en verhuizingen staan nl. de Handelingen van de Staten-Generaal (alles bijelkaar vanaf 1815 toch gauw een metertje of 130) in het magazijn. Daarvoor stonden ze in de studiezaal op de derde verdieping, maar daar moesten ze weg om plaats te maken voor een deel van de naslagwerken uit het Informatiecentrum. Er wordt toch niet zo vaak meer in gekeken, was de gedachte. En als er zich gebruikers voor melden, dan halen we het materiaal gewoon even uit het magazijn op. Dat was dan ook vanaf januari de boodschap op de website en aan de balie.

De praktijk is vervolgens toch altijd weer weerbarstiger. Het aantal aanvragen blijkt veel hoger dan verwacht (soms meerdere keren per dag) en het is vaak onduidelijk welke delen er precies uit het magazijn opgehaald moeten worden. Staat het materiaal in open opstelling dan blader je eenvoudig van het ene verslagjaar naar het andere, moet je specifieke banden uit het magazijn opvragen dan wordt het aanzienlijk moeilijker. ‘Voortschrijdend inzicht’ heeft dan ook geleid tot het besluit de Handelingen toch weer in open opstelling te plaatsen. Met enig kunst-en-vliegwerk kunnen we daarvoor in de ruimte die volgende week vrijkomt door de verhuizing van de IMNO-collectie voldoende plaats maken zonder dat de ook daar voorziene uitbreiding van studieplaatsen teveel geweld wordt aangedaan.

Maar die Handelingen worden toch gedigitaliseerd? De KB heeft daar toch talloos veel miljoenen voor gekregen? Dat is inderdaad zo, maar het tempo waarin het materiaal beschikbaar komt is toch uiterst traag. Voor het meest recente materiaal kunnen we uiteraard terecht bij OPmaat en sinds enige tijd biedt de site Staten-Generaal Digitaal de Handelingen voor de jaren 1990-1995 online aan. Maar voordat de KB alle verslagjaren vanaf 1815 beschikbaar kan stellen zijn we wel weer een paar jaar verder. Vòòr de oplevering van de nieuwbouw van de UB op het Binnengasthuisterrein, verwacht ik, maar daar zullen weinigen een weddenschap op af willen sluiten.

Woensdag 9 april april 9, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , , , ,
add a comment

Afgelopen weekend gesloten en nu is het al een kale vlakte, ons Informatiecentrum. Wat er hergebruikt moest worden heeft inmiddels z’n nieuwe bestemming bereikt en de eerste stofschotten zijn geplaatst met het oog op de sloop van een flink aantal wanden. Wanneer die sloop precies gaat plaatsvinden moet ik nog eens even in de planning nazoeken, maar als het in de komende week is dan heeft Robin de reis van de NVB naar Barcelona goed gepland. 😉 Hij is overigens niet de enige UBA-collega die daar z’n licht gaat opsteken bij onze Spaanse collega’s, want de UvA is met Barbara, Marianne, Alice, Margriet en Kasper ook verder goed vertegenwoordigd. In ieder geval nog een blog om in de gaten te houden.

In de nieuwe studiezaal in het E-gebouw is het ondertussen al een drukte van belang. Ondanks de slechte toegankelijkheid van het UB-complex op dit moment weten studenten en medewerkers al aardig de weg te vinden. Nog niet alle voorzieningen zijn echter al zoals we ze gepland hadden (en gehoopt hadden dat ze ook al klaar zouden zijn). De raadpleegplekken voor het beeldmateriaal uit de collectie mediastudies zijn nu net geïnstalleerd, maar de raadpleegruimte zelf staat nog vol met verhuisbakken. In de studiezaal aan de voorkant van het gebouw wordt met man en macht gewerkt aan het plaatsen van de laatste tafels en stoelen. Verder moeten de lopende en gebonden jaargangen van de verschillende tijdschrift-collecties nog hun nieuwe plek vinden en lopen de mannen van Saan nog af en aan te slepen met de laatste kratten muziekwetenschap uit het PC Hoofthuis.

 

 

Maar het einde is in zicht en dus gaan we vanmiddag in klein gezelschap even een hapje en een drankje nuttigen om de afronding van deze verhuisactie te markeren. Voor de direct betrokkenen blijft dat een ingrijpende gebeurtenis waarover ‘op de tekentafel’ makkelijk gesproken wordt maar waarvan de impact in de praktijk nooit onderschat mag worden. Daarom: proost!

 

Maandag 7 april april 7, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , ,
add a comment

De UB biedt op deze maandag weer een geheel ander aanzicht. Het Informatiecentrum is gesloten en al grotendeels ontmanteld. Voor de uitleen is een tijdelijke voorziening gecreëerd die toch gauw een kleine twee maanden in bedrijf zal zijn. Bezoekers hebben nog wel moeite om ‘m te vinden, maar dat zal snel genoeg gaan wennen. Wat ze wel snel hebben gevonden is de tijdelijke pc-opstelling in een van de twee vernieuwde studiezalen. Daar zat het in de loop van de dag al gewoon weer vol.

Ook zijn vandaag de ruimtes voor de nieuw ingehuisde collecties weer voor het publiek opengegaan. Nog niet helemaal zoals we ons dat hadden voorgesteld want de studeertafels ontbraken in één ruimte en de stoelen in alle ruimtes. Gelukkig is daar in de loop van de dag snel actie op ondernomen, zodat rond het middaguur in ieder geval in de grote studiezaal in het E-gebouw niet alleen de collecties weer geraadpleegd, en uitgeleend, konden worden, maar er kon ook gewoon weer gestudeerd worden. Het zal nog wel een tijdje een beetje rommelig blijven, maar dat hoort erbij en ogenschijnlijk (?) heeft iedereen daar ook wel vrede mee. Op de oude locatie van wijsbegeerte was het in ieder geval vanmorgen al een dooie boel: de deur van de bibliotheek zat potdicht en er was geen mens meer te zien.

Zoals ik vorige week al schreef, de activiteiten vinden de komende weken vooral in het B-gebouw plaats. Daar moet eerst het Informatiecentrum en als laatste de kantine onder handen genomen worden. Voor de kantine bevinden we ons echt nog in de afrondende voorbereidingsfase: de keuze van een goede stoel blijkt ook in dit geval geen sinecure te zijn. Maar goed, er is nu geloof ik een keuze gemaakt uit onderstaande drie modellen, en ik zeg nog even niet welke uitverkoren is.

Via de website Print is Dead (!) kwam ik overigens ook nog op een paar voorbeelden van meubilair waarin boeken verwerkt zijn. Misschien dat Ira Koers daar nog inspiratie kan opdoen voor het zoeken naar alternatieven voor de ‘hangstoelen’ die ze in de portalen van het A-gebouw geprojecteerd had. De wanden in die hallen blijken echter niet op een dergelijke constructie berekend…

book bench

 

Vrijdag 4 april april 4, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , ,
add a comment

Gisteren had ik geen tijd meer om ook alle medewerkers van het publieksdiensten-team UB/GW en KHI op de foto te zetten, maar gelukkig heeft Willem de rol van fotograaf even over kunnen nemen. Dus hierbij ook een hartelijk welkom aan alle medewerkers van het team-Publieksdiensten UB/GW & KHI en hun nieuwe teamleider Marion de Zanger.

pd-ubgwkhi-3-apr.jpg

Vandaag staan we aan de vooravond van de grote Kladderadatsch: fase 1 van het verbouwproject gaat over in fase 2 met de sluiting gedurende drie dagen van het Informatiecentrum. Fase 1 loopt weliswaar nog een week of twee/drie door, maar de prioriteit komt nu echt te liggen bij de verbouwing en herinrichting van de gehele eerste verdieping van gebouwdeel B van de UB. In de afgelopen weken zijn daar al de werkplekken van de medewerkers van het Publieksdiensten-team verdwenen; nu is het een kwestie van het verplaatsen van alle faciliteiten. In de vernieuwde studiezaal op A2 worden tijdelijk de PC-werkplekken ingericht, de uitleen-functie wordt verplaatst naar de zgn. labelsluis-ruimte, de informatiebalie krijgt een plaatsje bij de collectie Klassieken & Archeologie, de micro-voorziening keert terug op de derde étage en de loungebank krijgt een nieuwe bestemming in de bibliotheek Bungehuis. Als dat allemaal geregeld is, kunnen de bouwvakkers aan de slag en wordt het een flink aantal weken improviseren. Dit hele weekend zal er gewerkt worden aan het realiseren van genoemde alternatieven, waarbij ook nog de verplaatsing van een groot aantal werktafels uit het Informatiecentrum naar de nieuwe studiezaal in het C-gebouw hoort. De boeken staan daar inmiddels netjes weer op de plank, nu de studieplekken nog.

d1-4-apr.jpg

Nieuwe uitleenbalie in wording…

Maandag 17 maart maart 17, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , , , ,
add a comment

                                       

Wat gaan we nu precies allemaal verhuizen de komende weken? In de allereerste plaats natuurlijk flink wat meters collecties. Hoeveel? Daarvoor levert de IVAM-telling van afgelopen jaar de preciese gegevens:

  • van Vendelstraat (Wijsbegeerte) naar UB:  641 meter
  • van Nieuwe Doelenstraat (Mediastudies & Theaterwetenschap) naar UB: 344 meter
  • van PC Hoofthuis naar UB (Muziekwetenschap): 299 meter
  • van UB naar PC Hoofthuis (Moderne Nabije Oosten): 401 meter

Totaal dus de verplaatsing van 1.685 meter boeken en tijdschriften, en daar komt uiteraard nog het nodige bij aan bibliotheekinventaris. Want, en ook dat is al vaker geconstateerd, er wordt wel degelijk op de kleintjes gelet en wat hergebruikt kan worden, wordt ook hergebruikt.

naar1depotofdestort5mrt.jpg

En uiteraard komen met die collecties ook de nodige bibliotheekmedewerkers mee. Vanuit de Vendelstraat Claudine, Lidie en Marjolein, en vanuit de Nieuwe Doelenstraat Esther, Veronica en Willem. Zij krijgen allen nieuwe werkkamers naast de grote studiezaal (de voormalige Onderzoekszaal) in het E-gebouw waar nu overigens door schilders nog met man en macht gewerkt wordt aan het op tijd afronden van het schilderen (zodat vervolgens ook de nieuwe vloerbedekking nog deze week gelegd kan worden).

e301112mrt.jpg

Laatste nieuws uit het bouwoverleg:

  • projectleider Sjaak heeft een (lichte?) hersenschudding opgelopen tijdens een schaatsongelukje. Hopelijk kan hij er toch weer snel bij zijn.
  • de verbouwing van het Informatiecentrum gaat toch zodanig veel overlast veroorzaken dat m’n tijdelijke buren Monique en Angélique niet een paar weken maar een paar maanden bij mij op de gang zullen blijven zitten. Vervelend voor hen, maar leuk voor mij. Na het vertrek van de Publieksdienst-medewerkers was het wel heel rustig geworden.
  • de tijdelijke voorziening voor het Informatiecentrum, die in het weekend van 5/6 april gerealiseerd moet worden, staat weer ter discussie, althans op de voorziene plek. Ook hiervoor geldt: daar is waarschijnlijk teveel geluidsoverlast gedurende de verbouwing, zodat er nu naar een alternatief op de tweede verdieping gekeken wordt. Vraag is of daar voldoende electra- en data-aansluitingen zitten. Morgen waarschijnlijk meer nieuws hierover.

P.S. voor de Coomber is gelukkig toch nog een goede bestemming gevonden, nl. AudioSurvivors. What’s in a name!

Vrijdag 22 februari februari 22, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: ,
add a comment

Vanmorgen tijdens mijn werkoverleg bij Nol toch ook maar even geïnformeerd naar Verbouwblog. Hij had het nog niet ontdekt, ;-( , maar heeft me gelukkig ook niet ontraden hiermee verder te gaan. Dat kon hij na zijn terugtrekkende beweging van vorige week natuurlijk ook niet meer maken.

Van Robin kreeg ik nog de ontwerpen voor de nieuwe balie in het vernieuwde informatiecentrum toegestuurd. Dat krijg je natuurlijk wel als je je opwerpt als chroniqueur van dit project. De kleuren kloppen nog niet helemaal, maar zo gaat het er straks ongeveer uitzien: Ontwerp balie Ira Koers.

                balie-informatiecentrum.jpg                    

Donderdag 21 februari februari 21, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , ,
1 comment so far

Gisteren samen met Patrick even poolshoogte genomen van de stand van zaken, en dat viel helemaal niet tegen. De ontruiming van de naslagwerkenzaal is voorspoedig en zonder ongelukken verlopen. Zo’n 160 meter is direct herplaatst in zaal B3.01 en bezorgt die studiezaal meteen een aantrekkelijker aanblik. De Handelingen van de Staten-Generaal, die er tot nu toe stonden, creëerden een veel ‘zwaardere’ en donkere atmosfeer. Zo’n dertig meter moet hier nog bijgeplaatst worden, maar dat kan pas als in april ook de collectie Moderne Nabije Oosten in het PC Hoofthuis zijn nieuwe plaats heeft gekregen.

Nu staat die dertig meter plus nog eens 700 meter op de derde étage in het D-magazijn. Bijna foutloos door Saan netjes op volgorde geplaatst. Voordat we hiermee verder aan de slag kunnen moeten eerst de twee studiezalen aan de Singelzijde opgeknapt worden. En de schilders zijn daar al bezig, dus dat zal niet al te lang meer duren. Ben wel benieuwd hoe de zwarte koof in deze zalen gaat uitpakken; op de montage ziet het er in ieder geval aantrekkelijk uit.

adimage.png 

Alle boekenkasten en systeemkaartbakken zijn trouwens nu uit de naslagwerkenzaal weggehaald en opgeslagen. Wat achterblijft is een fraaie, grote ruimte waar straks een prima studievoorziening gerealiseerd kan worden. Overigens, voor de twijfelaars: de oude Systematische Catalogus heeft een prima nieuwe plek gekregen in het E-gebouw. Hij staat er echt! Foto’s volgen morgen.

In het C-gebouw zijn de timmerlui ondertussen druk bezig de deuren en deurstijlen van de verschillende ruimtes te vernieuwen. Het ziet er daar inmiddels echt als een verbouwing uit, met veel bouwafval, gaten in de muren en draden die uit het plafond bungelen. Maar ook hier krijg je het gevoel, als je door alle rommel heen kijkt, dat er iets moois gerealiseerd kan worden; aantrekkelijke studieruimtes voor studenten, fraai opgestelde collecties en goede voorzieningen voor het raadplegen van de digitale bibliotheek en beeldmateriaal.

Vrijdag 15 februari februari 15, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: ,
add a comment

De eerste week zit er op. Vanmiddag is het sloopmateriaal en bouwpuin uit het C-gebouw met het ouderwetse touw-en-blok via de Singel afgevoerd. Voor veel overlast heeft dat allemaal niet gezorgd. Sowieso is het ‘tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door’ deze week nog niet echt een probleem gebleken, althans mij hebben geen klachten bereikt. Aan de balie in het Informatiecentrum zullen zich echter ongetwijfeld de nodige gebruikers gemeld hebben die tot hun schrik opeens niet meer op hun vaste plek terecht konden. Maar zoals al eerder gemeld, het is op dit moment relatief rustig en dat werkt in ons voordeel.

In het Informatiecentrum zelf is inmiddels 2/3e van de collectie naslagwerken van z’n vaste plek verdwenen. Ruim 150 meter staat inmiddels al weer op een andere studiezaal (B3.01) klaar voor raadpleging. De eerste kasten zijn ook al uitelkaar geschroefd en naar de tijdelijke opslag in de (voormalige) Tentoonstellingszaal gebracht. Zonder de beschikbaarheid van dat soort ruimtes zou dit helemaal een onmogelijk project geweest zijn. Bijna alle kasten moeten namelijk in een van de komende weken weer op een nieuwe plek inelkaar gezet worden voor hergebruik. Maar ja, daar moet eerst geschilderd worden en/of nieuwe vloerbedekking gelegd. Een gecompliceerd project dus, maar dat wisten we toen we eraan begonnen. Het kasten- (en planken-!) plan is maar een van de vele onderdelen.

Dinsdag 12 februari februari 12, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , ,
add a comment

De verhuisbakken staan klaar…

Z’n vertrek krijgt er bijna iets symbolisch door: nog geen week nadat Boy de Haas voor de laatste keer de deur van de UB achter zich heeft dichtgetrokken komt er een definitief einde aan de ooit roemruchte afdeling Bibliografische Informatie/Reference waarvan hij in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw de inspirator en het boegbeeld was. Medewerkers van de afdeling waren in deze jaren actief betrokken bij de drie versies van Kouwenhovens standaardwerk Handboek Bibliografie. In 1998 werd de voorziening echter al op een nieuwe leest geschoeid door de verhuizing van de collectie gedrukte naslagwerken van de spelonken in het E-gebouw naar de triple-A locatie op de eerste verdieping met uitzicht op het Singel. En nu wordt de collectie (qua omvang de helft van wat de collectie ooit op het toppunt is geweest) nog eens over drie plaatsen verspreid: een klein deel is inmiddels verplaatst naar de open opstelling van verschillende faculteitsbibliotheken. Ca. 6.200 titels worden na tijdelijke opslag in het UB-magazijn herplaatst op een van de drie resterende studiezalen in de UB; de overige 7.300 titels krijgen een plaats in het magazijn.

De zaal waar dit materiaal heeft gestaan wordt de komende maanden omgebouwd tot een uitbreiding van het Informatiecentrum met werkplekken met vaste computers, laptop-werkplekken en leesplekken voor een beperkte selectie van opinie- en hoger onderwijs-tijdschriften. De UB kopieert hiermee in feite een proces dat ruim een jaar geleden ook in de UB Groningen en de UB van de Erasmus Universiteit heeft plaatsgevonden: boeken maken plaats voor werkplekken.

Jammer is het wel. Op haar hoogtepunt was Bibl.Inf./Ref. een unieke voorziening in de Nederlandse wetenschappelijke bibliotheekwereld vanwege zowel de omvang als de diepte van de collectie. Ter gelegenheid van de verhuizing van 1998 is daar al eerder door Boy en mij verslag van gedaan in de, destijds nog gewoon gedrukte, UBA Informatie. Maar het heeft nu geen zin om in nostalgie te blijven hangen. Ook de wereld van bibliografische informatie en reference is ingrijpend veranderd door de digitalisering van de informatievoorziening. Gedrukte naslagwerken vormen niet meer de eerste bron waar informatiezoekers zich toe wenden. Google (in de gewone of de Scholar-variant) en Wikipedia hebben die functie al lang overgenomen. Maar net als de Digitale Bibliotheek hebben ook die gedrukte werken nog steeds een eigen plaats in het informatieaanbod.