jump to navigation

Dinsdag 25 maart maart 25, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , , , , ,
2 comments

De eerste kratten met boeken zijn vanochtend vanuit de Nieuwe Doelenstraat via het water gearriveerd aan het Singel. Het transport over het water lijkt prima te werken en gezamenlijk zorgen Saan en Mokum Mariteam goed voor de aan hen toevertrouwde vracht. Morgen is het ‘persmoment‘, kijken hoe druk het dan aan de Amsterdamse grachten gaat worden.

In de nieuwe studiezaal in het E-gebouw staan de eerste boeken van Mediastudies en Theaterwetenschap intussen al op de plank. De drie werkkamers wachten ook al op hun nieuwe bewoners. Dat de armaturen voor de kamerverlichting niet op tijd geleverd zijn, is een klein smetje op een verder tot nu toe voorspoedig verlopen verbouwing.

e3011werkkamerwr25mrt.jpg      e3011werkkamerlk25maart.jpg      e3011werkkamerpd25mrt.jpg

   werkkamer Willem        werkkamer Lidie            werkkamer PD

Tijdens het Paasweekend is druk doorgewerkt aan de portalen in het A-gebouw, maar bezoekers worden ook vandaag nog omgeleid door de trappenhuizen achterin de B- en E-gebouwen. Zaterdag werd al geconstateerd dat het werk een beetje tegen zat en het is inderdaad niet gelukt alle portalen op tijd af te krijgen. Over de kleur van het nieuwe marmoleum zijn de meningen (uiteraard) verdeeld. Maar daar valt pas echt iets over te zeggen als ook de nieuwe stoelen en zitjes geplaatst zijn; die moeten voor de kleur gaan zorgen.

a2011hal25mrt.jpg

Vanmorgen is overigens in het SHO besloten definitief door te gaan met Dewey als uniform plaatsingssysteem voor alle open opgestelde UBA-collecties. Des te actueler wordt Conan the Librarian’s uitroep: “Don’t you know the Dewey Decimal system???”

Diegenen die zich nu al wat willen verdiepen in de ins en outs van Dewey kunnen hun hart ophalen bij “Do We” Really Know Dewey? (met dank aan Laval Hunsucker).

Dinsdag 18 maart maart 18, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , , ,
1 comment so far

Nog even teruggrijpen op de post van gisteren: als we alle daarin genoemde verhuizingen achter de rug hebben is het aantal bibliotheeklocaties van/voor Geesteswetenschappen met twee teruggebracht, van zes naar vier. Dat is dan meteen het voorlopige eindpunt in het traject dat in 1999 met twaalf locaties begonnen is. Sindsdien zijn in het proces van concentratie van bibliotheekvoorzieningen de volgende stappen gezet:

                        

 • 1999: collectie Nieuwgrieks/Byzantinologie van Nieuwe Doelenstraat naar het Bungehuis
 • 2000: collecties Klassieken, Archeologie en Moderne Nabije Oosten van Oude Turfmarkt naar de UB
 • 2000: collectie Amerikanistiek van Plantage Muidergracht naar het PC Hoofthuis 
 • 2002: collectie Oost-Europese studies van de Vendelstraat naar het PC Hoofthuis
 • 2003: collectie Hebreeuws van de UB naar het PC Hoofthuis
 • 2006: collectie Fonetiek van de Herengracht naar het Bungehuis
 • 2006: collectie Europese archeologie van Pierson Révész Bibliotheek naar de UB
 • 2008: collectie Wijsbegeerte van de Vendelstraat naar de UB
 • 2008: collecties Mediastudies en Theaterwetenschap van de Nieuwe Doelenstraat naar de UB
 • 2008: collectie Muziekwetenschap van het PC Hoofthuis naar de UB
 • 2008: collectie Moderne Nabije Oosten van de UB naar het PC Hoofthuis

Het eindresultaat van al deze verhuisbewegingen is dat de Faculteit der Geesteswetenschappen over een maand nog vier bibiliotheeklocaties kent: het PC Hoofthuis (ruim 5,2 km. collecties, 336 studieplaatsen), het Bungehuis (ca. 2,7 km collecties, 53 studieplaatsen), de Universiteitsbibliotheek (ca. 3,6 km collecties, ca. 150 studieplaatsen; in feite nu de ‘derde Letteren-vestiging die ooit voorzien was op de Oude Turfmarkt) en de bibliotheek Kunstgeschiedenis (ruim 1,2 km. collecties, 80 studieplaatsen). En nu natuurlijk nog de laatste stap: met z’n allen naar het BG-terrein.

Vandaag nog kort even gesproken met Sjaak. Hij zag er wat shaky uit en ging dan ook weer snel naar huis, maar hij zal proberen ‘op afstand’ de vinger aan de pols te houden. Er staat nl. een druk Paasweekend voor de deur, met sloopwerkzaamheden op de portalen van het A-gebouw en vervolgens het egaliseren en nieuw marmoleum leggen. De verhuisdatum voor de collectie Muziekwetenschap is nu ook definitief (meteen aansluitend aan Wijsbegeerte in de week van 7 april) en ook Arie kan zich op gaan maken voor zijn verplaatsing naar het PC Hoofthuis; die staat nu namelijk voor de week van 14 april gepland.

Maandag 17 maart maart 17, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , , , ,
add a comment

                                       

Wat gaan we nu precies allemaal verhuizen de komende weken? In de allereerste plaats natuurlijk flink wat meters collecties. Hoeveel? Daarvoor levert de IVAM-telling van afgelopen jaar de preciese gegevens:

 • van Vendelstraat (Wijsbegeerte) naar UB:  641 meter
 • van Nieuwe Doelenstraat (Mediastudies & Theaterwetenschap) naar UB: 344 meter
 • van PC Hoofthuis naar UB (Muziekwetenschap): 299 meter
 • van UB naar PC Hoofthuis (Moderne Nabije Oosten): 401 meter

Totaal dus de verplaatsing van 1.685 meter boeken en tijdschriften, en daar komt uiteraard nog het nodige bij aan bibliotheekinventaris. Want, en ook dat is al vaker geconstateerd, er wordt wel degelijk op de kleintjes gelet en wat hergebruikt kan worden, wordt ook hergebruikt.

naar1depotofdestort5mrt.jpg

En uiteraard komen met die collecties ook de nodige bibliotheekmedewerkers mee. Vanuit de Vendelstraat Claudine, Lidie en Marjolein, en vanuit de Nieuwe Doelenstraat Esther, Veronica en Willem. Zij krijgen allen nieuwe werkkamers naast de grote studiezaal (de voormalige Onderzoekszaal) in het E-gebouw waar nu overigens door schilders nog met man en macht gewerkt wordt aan het op tijd afronden van het schilderen (zodat vervolgens ook de nieuwe vloerbedekking nog deze week gelegd kan worden).

e301112mrt.jpg

Laatste nieuws uit het bouwoverleg:

 • projectleider Sjaak heeft een (lichte?) hersenschudding opgelopen tijdens een schaatsongelukje. Hopelijk kan hij er toch weer snel bij zijn.
 • de verbouwing van het Informatiecentrum gaat toch zodanig veel overlast veroorzaken dat m’n tijdelijke buren Monique en Angélique niet een paar weken maar een paar maanden bij mij op de gang zullen blijven zitten. Vervelend voor hen, maar leuk voor mij. Na het vertrek van de Publieksdienst-medewerkers was het wel heel rustig geworden.
 • de tijdelijke voorziening voor het Informatiecentrum, die in het weekend van 5/6 april gerealiseerd moet worden, staat weer ter discussie, althans op de voorziene plek. Ook hiervoor geldt: daar is waarschijnlijk teveel geluidsoverlast gedurende de verbouwing, zodat er nu naar een alternatief op de tweede verdieping gekeken wordt. Vraag is of daar voldoende electra- en data-aansluitingen zitten. Morgen waarschijnlijk meer nieuws hierover.

P.S. voor de Coomber is gelukkig toch nog een goede bestemming gevonden, nl. AudioSurvivors. What’s in a name!

Donderdag 13 maart maart 13, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , , , ,
2 comments

Met de vloerbedekking gaat het goed! Bijna alle nieuwe collectieruimtes, de vernieuwde studiezaal en alle verbindende halletjes in het C-gebouw zijn inmiddels van nieuwe vloerbedekking voorzien. Nu nog even kasten plaatsen en meubilair en laat de boeken en tijdschriften (en daarna uiteraard de studenten en medewerkers) maar komen! Kost natuurlijk nog wel even wat tijd, momenteel wordt er weer erg druk gerekend met plankmeters, meters collectie en vrije ruimte. Bij het terugplaatsen van de Informatiecentrum-collectie naar de nieuwe zalen in A en B is het allemaal goed uitgekomen, dus dat zal in dit geval ook wel gaan lukken.

c21hal12mrt.jpg

c203113mrt.jpg

Ondertussen wordt in het hoofdgebouw door de stucadoor en de schilders hard gewerkt aan het opknappen van de hallen en portalen. Dat leidt er o.m. toe dat bezoekers via een omweg naar de enig beschikbare studiezaal op de derde verdieping moeten worden geleid, maar dat levert tot nu toe weinig problemen op. Het is ook gelukkig nog steeds heel rustig. Een flink aantal vaste gebruikers heeft inmiddels de weg naar een andere locatie gevonden om daar te studeren.

ub1hal13mrt.jpg

Trouwens, wat het schilderen betreft. In de oorspronkelijke voorstellen van Ira Koers was voorzien dat de entrée van de UB o.m. verfraaid zou worden door de muur in de hal lichtblauw te schilderen. Daardoor zou ook het oorspronkelijke kunstwerk beter tot z’n recht komen. De eerste experimenten hebben nog niet tot een overtuigend resultaat geleid. De nu gebruikte kleur blauw wordt door iedereen duidelijk te heftig beschouwd en over een aantrekkelijker alternatief wordt nog nagedacht.

blauwe hal            ub1halkunstwerkblauw13mrt.jpg                                  

Maandag 3 maart maart 3, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , ,
add a comment

Er kan toch een hoop gebeuren in een week. In C en E zijn de elektriciëns, schilders en stukadoors druk bezig en knappen de verschillende ruimtes zienderogen op. Tegelijkertijd zijn inmiddels de verhuisdata voor de afzonderlijke collecties vastgelegd (vanaf 25 maart moet het allemaal gaan gebeuren!) en dat doet me wel even achter de oren krabben. Gerekend vanaf vandaag betekent dat dat er nog welgeteld 13 werkdagen zijn om alles inhuis-klaar te krijgen. Dat zal waarschijnlijk toch niet gaan meegevallen. Tijdens de projectteam-vergadering hier nog maar even extra aandacht voor gevraagd. Sjaak keek wat bedenkelijk, liep zelf de planning nog een keer na en kon toen niet anders concluderen dan dat dit punt morgen in de bouwteam-vergadering serieus bekeken moet worden. Er kan, zoals gezegd, een hoop gebeuren in een week maar of de huidige planning niet te krap is…

In A wordt er ondertussen al druk aan de nieuwe akoestische plafonds in de hallen gewerkt. Dat levert voor de gebruikers flink wat overlast op, want het is niet alleen een flinke rommel aan het worden, maar de trappen worden af en toe ook nog eens geblokkeerd. Er zijn wel alternatieve routes door het gebouw voorzien, met name om de studiezaal op de derde verdieping te bereiken, maar daarvan is nog geen gebruik gemaakt. De afdeling B&T zit inmiddels ook op de nieuwe plek in de (voormalige?) Potgieterzaal, maar daar was Saan nog druk bezig om de kasten in elkaar te zetten. Vlug dus maar weer weggegaan, er was al voldoende overlast.

Deze week moeten in ieder geval nog alle stukjes van de collecties-inhuis-legpuzzel op hun plaats gaan komen. Daar moeten nog even de puntjes op de i gezet worden, zodat er vervolgens vanaf drie locaties materiaal naar de UB verhuisd kan worden dat vervolgens over vijf verschillende ruimtes, maar uiteraard wel in de goede volgorde, herplaatst kan worden. Eerst nu die ruimtes klaar, dan voldoende kasten plaatsen en tot slot de boeken en tijdschriften weer op de plank. Voordat we het weten is het 25 maart, maar het gaat vast allemaal lukken.