jump to navigation

Dinsdag 12 februari februari 12, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , ,
add a comment

De verhuisbakken staan klaar…

Z’n vertrek krijgt er bijna iets symbolisch door: nog geen week nadat Boy de Haas voor de laatste keer de deur van de UB achter zich heeft dichtgetrokken komt er een definitief einde aan de ooit roemruchte afdeling Bibliografische Informatie/Reference waarvan hij in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw de inspirator en het boegbeeld was. Medewerkers van de afdeling waren in deze jaren actief betrokken bij de drie versies van Kouwenhovens standaardwerk Handboek Bibliografie. In 1998 werd de voorziening echter al op een nieuwe leest geschoeid door de verhuizing van de collectie gedrukte naslagwerken van de spelonken in het E-gebouw naar de triple-A locatie op de eerste verdieping met uitzicht op het Singel. En nu wordt de collectie (qua omvang de helft van wat de collectie ooit op het toppunt is geweest) nog eens over drie plaatsen verspreid: een klein deel is inmiddels verplaatst naar de open opstelling van verschillende faculteitsbibliotheken. Ca. 6.200 titels worden na tijdelijke opslag in het UB-magazijn herplaatst op een van de drie resterende studiezalen in de UB; de overige 7.300 titels krijgen een plaats in het magazijn.

De zaal waar dit materiaal heeft gestaan wordt de komende maanden omgebouwd tot een uitbreiding van het Informatiecentrum met werkplekken met vaste computers, laptop-werkplekken en leesplekken voor een beperkte selectie van opinie- en hoger onderwijs-tijdschriften. De UB kopieert hiermee in feite een proces dat ruim een jaar geleden ook in de UB Groningen en de UB van de Erasmus Universiteit heeft plaatsgevonden: boeken maken plaats voor werkplekken.

Jammer is het wel. Op haar hoogtepunt was Bibl.Inf./Ref. een unieke voorziening in de Nederlandse wetenschappelijke bibliotheekwereld vanwege zowel de omvang als de diepte van de collectie. Ter gelegenheid van de verhuizing van 1998 is daar al eerder door Boy en mij verslag van gedaan in de, destijds nog gewoon gedrukte, UBA Informatie. Maar het heeft nu geen zin om in nostalgie te blijven hangen. Ook de wereld van bibliografische informatie en reference is ingrijpend veranderd door de digitalisering van de informatievoorziening. Gedrukte naslagwerken vormen niet meer de eerste bron waar informatiezoekers zich toe wenden. Google (in de gewone of de Scholar-variant) en Wikipedia hebben die functie al lang overgenomen. Maar net als de Digitale Bibliotheek hebben ook die gedrukte werken nog steeds een eigen plaats in het informatieaanbod.