jump to navigation

Nieuwbouw! april 3, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: ,
add a comment

Beeldmerk Stadsdeel Amsterdam-Centrum  Gemeente Amsterdam / Stadsdeel Amsterdam-Centrum

Mededeling van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Centrum:

“Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum gaat meewerken aan de plannen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) voor een nieuwe bibliotheek op het Binnengasthuisterrein. Met de nieuwe bibliotheek kan de universiteit de boekencollectie van het Alfacluster op één plaats beheren en toegankelijk maken. Daarnaast biedt het studiefaciliteiten voor alle studenten aan de UvA. Basis voor de toezegging van stadsdeel Centrum mee te zullen werken aan de plannen van de UvA is de definitieve notitie ‘Binnengasthuisterrein, een nieuwe bibliotheek voor de Universiteit van Amsterdam’.

Belangen
Het dagelijks bestuur heeft uiterst zorgvuldig en transparant een afweging gemaakt, met oog voor alle verschillende belangen. Eén van de belangen is het monumentenbelang. Daarom is het voornemen mee te werken op 6 maart 2008 besproken met de raadscommissie Bouwen, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling.

Steun
De deelraadsleden steunen in meerderheid het standpunt van het dagelijks bestuur. Het is nu aan de UvA om het vergunningentraject te starten en met de buurtbewoners te communiceren. De officiële besluitvormings- en inspraakprocedures starten wanneer de UvA de benodigde vergunningen aanvraagt.

Nieuwbouw
De UvA vroeg het dagelijks bestuur eind 2006 een standpunt in te nemen over de nieuwbouw van een Universiteitsbibliotheek op de plaats waar nu de voormalige Theaterschool (de Tweede Chirurgische Kliniek) en het Zusterhuis staan. Beide panden zijn sinds juli 2001 rijksmonument. Om tot dit standpunt te komen, is gekeken naar eerdere onderzoeken en besluitvorming, alternatieven en planontwikkeling, en advies ingewonnen over de benodigde vergunningen. Het dagelijks bestuur zet de lijn voort die al eerder door de gemeenteraad is ingezet. Deze besloot in september 2001 in principe mee te willen werken aan vestiging van een bibliotheek op het Binnengasthuisterrein.”

Zie ook het Stadsdeelnieuws van 31 maart jl. (pagina 3)

Dinsdag 18 maart maart 18, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , , ,
1 comment so far

Nog even teruggrijpen op de post van gisteren: als we alle daarin genoemde verhuizingen achter de rug hebben is het aantal bibliotheeklocaties van/voor Geesteswetenschappen met twee teruggebracht, van zes naar vier. Dat is dan meteen het voorlopige eindpunt in het traject dat in 1999 met twaalf locaties begonnen is. Sindsdien zijn in het proces van concentratie van bibliotheekvoorzieningen de volgende stappen gezet:

                        

 • 1999: collectie Nieuwgrieks/Byzantinologie van Nieuwe Doelenstraat naar het Bungehuis
 • 2000: collecties Klassieken, Archeologie en Moderne Nabije Oosten van Oude Turfmarkt naar de UB
 • 2000: collectie Amerikanistiek van Plantage Muidergracht naar het PC Hoofthuis 
 • 2002: collectie Oost-Europese studies van de Vendelstraat naar het PC Hoofthuis
 • 2003: collectie Hebreeuws van de UB naar het PC Hoofthuis
 • 2006: collectie Fonetiek van de Herengracht naar het Bungehuis
 • 2006: collectie Europese archeologie van Pierson Révész Bibliotheek naar de UB
 • 2008: collectie Wijsbegeerte van de Vendelstraat naar de UB
 • 2008: collecties Mediastudies en Theaterwetenschap van de Nieuwe Doelenstraat naar de UB
 • 2008: collectie Muziekwetenschap van het PC Hoofthuis naar de UB
 • 2008: collectie Moderne Nabije Oosten van de UB naar het PC Hoofthuis

Het eindresultaat van al deze verhuisbewegingen is dat de Faculteit der Geesteswetenschappen over een maand nog vier bibiliotheeklocaties kent: het PC Hoofthuis (ruim 5,2 km. collecties, 336 studieplaatsen), het Bungehuis (ca. 2,7 km collecties, 53 studieplaatsen), de Universiteitsbibliotheek (ca. 3,6 km collecties, ca. 150 studieplaatsen; in feite nu de ‘derde Letteren-vestiging die ooit voorzien was op de Oude Turfmarkt) en de bibliotheek Kunstgeschiedenis (ruim 1,2 km. collecties, 80 studieplaatsen). En nu natuurlijk nog de laatste stap: met z’n allen naar het BG-terrein.

Vandaag nog kort even gesproken met Sjaak. Hij zag er wat shaky uit en ging dan ook weer snel naar huis, maar hij zal proberen ‘op afstand’ de vinger aan de pols te houden. Er staat nl. een druk Paasweekend voor de deur, met sloopwerkzaamheden op de portalen van het A-gebouw en vervolgens het egaliseren en nieuw marmoleum leggen. De verhuisdatum voor de collectie Muziekwetenschap is nu ook definitief (meteen aansluitend aan Wijsbegeerte in de week van 7 april) en ook Arie kan zich op gaan maken voor zijn verplaatsing naar het PC Hoofthuis; die staat nu namelijk voor de week van 14 april gepland.

Toch nieuwbouw? maart 8, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , ,
add a comment

Donderdagavond naar de vergadering geweest van de Commissie Bouwen, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling van het Stadsdeel Centrum. Belangrijkste onderwerp op de agenda was het voorstel van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel om zich te scharen achter het voornemen van de UvA om op de plaats van de Theaterschool en het Zusterhuis op het BG-terrein een nieuwe Universiteitsbibliotheek te bouwen. Voor het agendapunt was ruim anderhalf uur uitgetrokken, o.m. om een van de architecten van de nieuwbouw, Antonio Ortiz, de gelegenheid te geven de nieuwbouwplannen van enkele jaren geleden opnieuw te presenteren. Ortiz deed dat in z’n beste Spanglish, niet altijd even goed verstaanbaar (ook vanwege de slechte akoustiek van de Shaffyzaal in Felix Meritis), maar wel met behulp van nieuwe artist’s impressions van de inpassing van het nieuwe gebouw op het BG-terrein en van de prachtige entree op de begane grond. Hopelijk kunnen wij ook snel over deze nieuwe presentatie beschikken.

Na de presentatie van Ortiz kregen de insprekers het woord. Ingeleid door Ramses Shaffy’s Het is stil in Amsterdam (we zaten tenslotte in de Shaffyzaal) grepen verschillende vertegenwoordigers van de inmiddels bekende belangenorganisaties de gelegenheid weer aan om hun bezwaren tegen de bouw van een nieuwe bibliotheek op het BG-terrein te verwoorden. De bewonerscommissie van het Zusterhuis, de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, de Vereniging Openbaar en Leefbaar BG-terrein, het Cuypersgenootschap, voor de zoveelste keer verwoordden zij hun bezwaren tegen de mogelijke sloop van twee rijksmonumenten, de ingreep in de hovenstructuur en de verstoring van de rust in deze oase in de binnenstad. Hoe kan een gemeente die er op uit is haar historische binnenstad op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO te krijgen zo met een deel van die binnenstad omgaan?

Uitgenodigd door vragen vanuit de commissie gingen alle insprekers ver over de hen toegemeten 2 minuten heen, zodat de bespreking van de notitie van het Dagelijks Bestuur door de commissie zelf uiteindelijk maar relatief weinig tijd in beslag nam. In meerderheid schaarden PvdA, VVD, D66, Opheffen.Nu zich toch achter het voorgenomen besluit van het DB; Amsterdam Anders / De Groenen kon vanwege onderlinge meningsverschillen (één voor, één tegen) geen standpunt innemen; alleen de SP en GroenLinks en de eenmansfractie Lahaise (de laatste onder luid applaus van de insprekers) keerden zich tegen de plannen. Om half elf kon dan eindelijk het voor half tien beloofde kopje koffie ingeschonken worden.  Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel kan in de komende week met een gerust hart, want politiek gedekt door een ruime meerderheid in de stadsdeelraad, haar voorgenomen besluit omzetten in een definitief besluit.

De zware UvA-delegatie, bestaande uit collegelid Paul Doop, directeur Huisvesting Salomé Bentinck en naaste medewerkster Juliette Daniëls, directeur Bureau Communicatie Piet van Wijk en uiteraard onze eigen Nol, kon opgelucht adem halen. Weer een hordetje genomen, al zullen er nog vele en vaak veel hogere in de komende jaren nog volgen. De bal ligt nu weer nadrukkelijk bij de UvA.

Overigens deze avond ook weer een nieuw woord geleerd: veegbrief (toch al weeer 230 hits op Google). En plaberen (0 hits), of iets dergelijks; zoals gezegd, de akoustiek was nogal slecht. Het had in ieder geval te maken met de procedures rond bestemmingsplannen, bouwvergunning-aanvragen e.d. Zal ik toch nog een keer naar zo’n vergadering moeten om er achter te komen wat er nu precies bedoeld werd. Het leek me typisch stadsdeel-jargon. Of kan een van de Spoetnikkers mij misschien helpen?