jump to navigation

4 April (hors concours) april 4, 2008

Posted by ubabert in SPOETNIK.
1 comment so far

Gek toch, en leuk tegelijk, dat iedereen zo z’n eigen herinneringen aan bepaalde data heeft. Athahualpa/Maarten schrijft vandaag een uitgebreide post over zíjn herinnering aan deze dag, nl. de moord op 4 april 1968 op Martin Luther King en de politieke en maatschappelijke consequenties van die moord. Wij zijn generatiegenoten, A en ik, en ook ik kan me de impact van die gebeurtenis nog goed herinneren. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat de moord op presidentskandidaat Robert Kennedy, twee maanden later op 6 juni, nog veel meer indruk op mij maakte. Ik kan me de bekendmaking ervan nog  goed herinneren in de vijfde klas van de Prof. Einsteinschool in Overtoomse Veld. Meester Bouwmeester zette kort na het ingaan van de school met een ernstig gezicht de radio in de klas aan waar wij vervolgens ademloos (althans in mijn herinnering) naar het bericht over het overlijden van Kennedy luisterden. Jaren later heb ik zijn graf, en uiteraard dat van zijn eerder vermoorde broer, bezocht op Arlington National Cemetery in Washington. Indrukwekkend in al z’n eenvoud. Mijn politieke interesse dateert zeker uit deze periode en zou in de jaren daarna door de periode van het kabinet-Den Uyl en Richard Nixon en de Watergate-affaire uitmonden in de keuze om politicologie te gaan studeren. Overigens wel nadat mijn eerste keuze, luchtverkeersleider, onmogelijk bleek omdat de opleiding daarvoor (vier jaar in Eelde) in het jaar dat ik eindexamen deed werd stopgezet. Duidelijk gevalletje van varkenscyclus, want tien jaar later schreeuwden ze weer om deze mensen.

       

Maar goed, 4 april heeft ook voor mij een speciale betekenis. Het is namelijk de dag dat in 1949 het Noord-Atlantisch verdrag door 12 landen waaronder Nederland werd ondertekend, de bodem onder wat later uitgroeide tot de NAVO. Klinkt niet echt spectaculair, maar dat verdrag en alles wat eraan vooraf ging (nou ja alles, zeg maar ruwweg het decennium ervoor) heeft gedurende bijna vijftien jaar mijn leven in aanzienlijke mate beheerst. Eerst in de vorm van een uit de kluiten gegroeide doctoraal-scriptie en van 1983 tot en met 1993 (dat kon toen lekker nog) als kern van mijn promotie-onderzoek, samen met Cees Wiebes. Dat promotie-onderzoek heeft me op veel verschillende plekken gebracht, van de Harry S. Truman Library in Independence, Missouri, tot Almoçageme in Zuid-Portugal, de woonplaats van Eelco Nicolaas van Kleffens, gedurende de Tweede Wereldoorlog minister van Buitenlandse Zaken van Nederland en in 1949 namens Nederland een van de ondertekenaars van het Noord-Atlantisch verdrag. Mooie jaren, tot ik in 1987 bij gebrek aan perspectief op een vaste aanstelling als onderzoeker mijn geluk probeerde bij de UB en aangenomen werd als vakreferent geschiedenis/politicologie, een mij op het lijf geschreven combinatie. Toen moest dat proefschrift echter nog afgerond worden hetgeen eind 1992 eindelijk lukte. Ik kan nu wel opbiechten dat het manuscript (ruim 500 pagina’s, opgemaakt in WordPerfect 4.2) op een van de toen nog schaarse laserprinters van de UB is uitgeprint met het oog op vermenigvuldiging door de universitaire reproservice aan de overkant van de Handboogstraat. Van een handelseditie is het nooit meer gekomen, maar in het tweedehands circuit wordt er zelfs nu nog gepoogd geld aan ons werk te verdienen. Ik stel overigens graag de oer-versie nu beschikbaar voor digitalisering en openbaarmaking. Al weet ik niet of een Leidse promovendus wel door het Amsterdamse DARE geaccepteerd wordt. Aan de andere kant, de naamgeving van de Leidse DARE, Repositorium, heeft wel iets meer cachet. 😉 Toch maar even contact opnemen met Kurt?

Vrijdag 4 april april 4, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , ,
add a comment

Gisteren had ik geen tijd meer om ook alle medewerkers van het publieksdiensten-team UB/GW en KHI op de foto te zetten, maar gelukkig heeft Willem de rol van fotograaf even over kunnen nemen. Dus hierbij ook een hartelijk welkom aan alle medewerkers van het team-Publieksdiensten UB/GW & KHI en hun nieuwe teamleider Marion de Zanger.

pd-ubgwkhi-3-apr.jpg

Vandaag staan we aan de vooravond van de grote Kladderadatsch: fase 1 van het verbouwproject gaat over in fase 2 met de sluiting gedurende drie dagen van het Informatiecentrum. Fase 1 loopt weliswaar nog een week of twee/drie door, maar de prioriteit komt nu echt te liggen bij de verbouwing en herinrichting van de gehele eerste verdieping van gebouwdeel B van de UB. In de afgelopen weken zijn daar al de werkplekken van de medewerkers van het Publieksdiensten-team verdwenen; nu is het een kwestie van het verplaatsen van alle faciliteiten. In de vernieuwde studiezaal op A2 worden tijdelijk de PC-werkplekken ingericht, de uitleen-functie wordt verplaatst naar de zgn. labelsluis-ruimte, de informatiebalie krijgt een plaatsje bij de collectie Klassieken & Archeologie, de micro-voorziening keert terug op de derde étage en de loungebank krijgt een nieuwe bestemming in de bibliotheek Bungehuis. Als dat allemaal geregeld is, kunnen de bouwvakkers aan de slag en wordt het een flink aantal weken improviseren. Dit hele weekend zal er gewerkt worden aan het realiseren van genoemde alternatieven, waarbij ook nog de verplaatsing van een groot aantal werktafels uit het Informatiecentrum naar de nieuwe studiezaal in het C-gebouw hoort. De boeken staan daar inmiddels netjes weer op de plank, nu de studieplekken nog.

d1-4-apr.jpg

Nieuwe uitleenbalie in wording…