jump to navigation

Donderdag 3 april april 3, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: ,
add a comment

De collectie wijsbegeerte staat inmiddels ook op z’n nieuwe plek. Het leek op sommige plaatsen aan de krappe kant te worden, maar gelukkig houden we her en der toch nog wel de nodige metertjes over zodat er ruimte blijft voor de reguliere groei en krimp. Lidie en Willem hebben hun nieuwe werkkamers betrokken, moeten allebei nog wel de nodige dozen uitpakken (nieuwe kasten nog niet gearriveerd) en zijn door hun ook op de UB werkzame collega-vakreferenten Arie (maar die vertrekt weer over twee weken!), Laval en Maaike met bloemen begroet.

bloemen-3-apr.jpg

V.l.n.r. Maaike, Willem, Arie, Lidie en Laval

Niet de gehele collectie wijsbegeerte is uiteindelijk in de open opstelling terecht gekomen. De fameuze Bibliotheca Beth, die in de Vendelstraat in aparte glazen kasten stond opgesteld, is tijdelijk in het magazijn achter de Onderzoekszaal herplaatst. Tijdelijk, want al langer geleden is met de directeur van het onderzoekinstituut ILLC, Frank Veltman, afgesproken dat de collectie na de oplevering van de nieuwbouw van de FNWI op de nieuwe locatie van het ILLC opgesteld zal worden. Zo weten we dat we in ieder geval ook in 2009 (mogelijk 2010) nog een verhuizinkje tegoed hebben.

wijsbegeerte1collectiebeth.jpg

De collectie-Beth in de Vendelstraat. 

Media-update m.b.t. verhuizing: voor diegenen die het wellicht gemist hebben, in de gedrukte Folia van deze week staat een fraaie fotopagina over de verhuizing-over-het-water van afgelopen week. Uiteraard ook digitaal te raadplegen (p. 21).

Nieuwbouw! april 3, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: ,
add a comment

Beeldmerk Stadsdeel Amsterdam-Centrum  Gemeente Amsterdam / Stadsdeel Amsterdam-Centrum

Mededeling van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Centrum:

“Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum gaat meewerken aan de plannen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) voor een nieuwe bibliotheek op het Binnengasthuisterrein. Met de nieuwe bibliotheek kan de universiteit de boekencollectie van het Alfacluster op één plaats beheren en toegankelijk maken. Daarnaast biedt het studiefaciliteiten voor alle studenten aan de UvA. Basis voor de toezegging van stadsdeel Centrum mee te zullen werken aan de plannen van de UvA is de definitieve notitie ‘Binnengasthuisterrein, een nieuwe bibliotheek voor de Universiteit van Amsterdam’.

Belangen
Het dagelijks bestuur heeft uiterst zorgvuldig en transparant een afweging gemaakt, met oog voor alle verschillende belangen. Eén van de belangen is het monumentenbelang. Daarom is het voornemen mee te werken op 6 maart 2008 besproken met de raadscommissie Bouwen, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling.

Steun
De deelraadsleden steunen in meerderheid het standpunt van het dagelijks bestuur. Het is nu aan de UvA om het vergunningentraject te starten en met de buurtbewoners te communiceren. De officiële besluitvormings- en inspraakprocedures starten wanneer de UvA de benodigde vergunningen aanvraagt.

Nieuwbouw
De UvA vroeg het dagelijks bestuur eind 2006 een standpunt in te nemen over de nieuwbouw van een Universiteitsbibliotheek op de plaats waar nu de voormalige Theaterschool (de Tweede Chirurgische Kliniek) en het Zusterhuis staan. Beide panden zijn sinds juli 2001 rijksmonument. Om tot dit standpunt te komen, is gekeken naar eerdere onderzoeken en besluitvorming, alternatieven en planontwikkeling, en advies ingewonnen over de benodigde vergunningen. Het dagelijks bestuur zet de lijn voort die al eerder door de gemeenteraad is ingezet. Deze besloot in september 2001 in principe mee te willen werken aan vestiging van een bibliotheek op het Binnengasthuisterrein.”

Zie ook het Stadsdeelnieuws van 31 maart jl. (pagina 3)