jump to navigation

Vrijdag 7 maart maart 8, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: ,
add a comment

Gelukkig, de schilders zijn vandaag in grote getalen op komen dagen en het hele C-gebouw geurt naar verse verf. Het is een bekend feit: wat een likje verf wel niet voor verschil kan maken. Nu nog de nieuwe vloerbedekking leggen en deze helft van de toekomstige ruimtes voor de collecties Geesteswetenschappen ziet er als een plaatje uit. Moet ook wel, want over twee weken ligt de boot met de collectie Mediastudies voor de deur.

 vloerbedekking-c.jpg

Wat ook een gigantisch verschil maakt zijn de akoustische plafonds in de hallen en het trappenhuis van het A-gebouw. Dat dat niet ooit meteen bij de bouw van het gebouw is gedaan, of in een van de tussenliggende veertig jaar, is een kleine schande. Maar goed, nu gebeurt het tenminste en het resultaat is nu al spectaculair te noemen.

Ook zijn de eerste boeken inmiddels in zaal A3.01 herplaatst. De oude kasten uit het Informatiecentrum doen hier opnieuw hele goede dienst en in combinatie met de zwarte koof langs de binnenwand ontstaat een heel prettige sfeer. Aan het einde van de middag wordt door een snelle actie van Robin een probleempje rond de plaatsing van ouder materiaal adequaat opgelost. Volgende week maar weer verder…

Advertenties

Toch nieuwbouw? maart 8, 2008

Posted by ubabert in verbouwing.
Tags: , ,
add a comment

Donderdagavond naar de vergadering geweest van de Commissie Bouwen, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling van het Stadsdeel Centrum. Belangrijkste onderwerp op de agenda was het voorstel van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel om zich te scharen achter het voornemen van de UvA om op de plaats van de Theaterschool en het Zusterhuis op het BG-terrein een nieuwe Universiteitsbibliotheek te bouwen. Voor het agendapunt was ruim anderhalf uur uitgetrokken, o.m. om een van de architecten van de nieuwbouw, Antonio Ortiz, de gelegenheid te geven de nieuwbouwplannen van enkele jaren geleden opnieuw te presenteren. Ortiz deed dat in z’n beste Spanglish, niet altijd even goed verstaanbaar (ook vanwege de slechte akoustiek van de Shaffyzaal in Felix Meritis), maar wel met behulp van nieuwe artist’s impressions van de inpassing van het nieuwe gebouw op het BG-terrein en van de prachtige entree op de begane grond. Hopelijk kunnen wij ook snel over deze nieuwe presentatie beschikken.

Na de presentatie van Ortiz kregen de insprekers het woord. Ingeleid door Ramses Shaffy’s Het is stil in Amsterdam (we zaten tenslotte in de Shaffyzaal) grepen verschillende vertegenwoordigers van de inmiddels bekende belangenorganisaties de gelegenheid weer aan om hun bezwaren tegen de bouw van een nieuwe bibliotheek op het BG-terrein te verwoorden. De bewonerscommissie van het Zusterhuis, de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, de Vereniging Openbaar en Leefbaar BG-terrein, het Cuypersgenootschap, voor de zoveelste keer verwoordden zij hun bezwaren tegen de mogelijke sloop van twee rijksmonumenten, de ingreep in de hovenstructuur en de verstoring van de rust in deze oase in de binnenstad. Hoe kan een gemeente die er op uit is haar historische binnenstad op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO te krijgen zo met een deel van die binnenstad omgaan?

Uitgenodigd door vragen vanuit de commissie gingen alle insprekers ver over de hen toegemeten 2 minuten heen, zodat de bespreking van de notitie van het Dagelijks Bestuur door de commissie zelf uiteindelijk maar relatief weinig tijd in beslag nam. In meerderheid schaarden PvdA, VVD, D66, Opheffen.Nu zich toch achter het voorgenomen besluit van het DB; Amsterdam Anders / De Groenen kon vanwege onderlinge meningsverschillen (één voor, één tegen) geen standpunt innemen; alleen de SP en GroenLinks en de eenmansfractie Lahaise (de laatste onder luid applaus van de insprekers) keerden zich tegen de plannen. Om half elf kon dan eindelijk het voor half tien beloofde kopje koffie ingeschonken worden.  Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel kan in de komende week met een gerust hart, want politiek gedekt door een ruime meerderheid in de stadsdeelraad, haar voorgenomen besluit omzetten in een definitief besluit.

De zware UvA-delegatie, bestaande uit collegelid Paul Doop, directeur Huisvesting Salomé Bentinck en naaste medewerkster Juliette Daniëls, directeur Bureau Communicatie Piet van Wijk en uiteraard onze eigen Nol, kon opgelucht adem halen. Weer een hordetje genomen, al zullen er nog vele en vaak veel hogere in de komende jaren nog volgen. De bal ligt nu weer nadrukkelijk bij de UvA.

Overigens deze avond ook weer een nieuw woord geleerd: veegbrief (toch al weeer 230 hits op Google). En plaberen (0 hits), of iets dergelijks; zoals gezegd, de akoustiek was nogal slecht. Het had in ieder geval te maken met de procedures rond bestemmingsplannen, bouwvergunning-aanvragen e.d. Zal ik toch nog een keer naar zo’n vergadering moeten om er achter te komen wat er nu precies bedoeld werd. Het leek me typisch stadsdeel-jargon. Of kan een van de Spoetnikkers mij misschien helpen?